MEER INFO OVER VERKAVELINGEN EN RUILINGEN:

 

Een verkavelingsvergunning is vereist wanneer een eigenaar zijn terrein wenst op te splitsen met als doel delen ervan te bestemmen voor woningbouw. De eigenaar kan zonder verkavelingsvergunning de nieuwe percelen niet verkopen als bouwgrond. De verkavelingsvergunning geeft aan de kopers van de percelen de zekerheid dat zij op die gronden een woning mogen oprichten.

 

Ook voor de inrichting van kavels voor de bouw of aanleg van industriële, ambachtelijke of commerciële gebouwen, constructies of terreinen kan een verkavelingsvergunning worden verkregen.

 

De landmeter meet het te verkavelen terrein op waarbij de eigendomsgrenzen nauwkeurig vastgelegd worden. Daarna wordt de opmeting in plan gebracht, en wordt in samenspraak met de verkavelaar het terrein opgesplitst in de verschillende bouwkavels. Het volledige verkavelingsdossier wordt door de landmeter opgesteld overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 29/5/2009 en in voldoende exemplaren ingediend bij de gemeente. Na het bekomen van de verkavelingsvergunning maakt de landmeter-expert de opmetingsplannen op voor de verschillende loten en worden de grenspunten ter plaatse gematerialiseerd.

 

Verkavelingen.
Landmeter Van Herwegen: Duidelijkheid vooraf
Een partner nodig bij een verkaveling of ruiling? klik dan hier.