MEER INFO OVER STEDENBOUW:


Aanvraag stedenbouwkundig attest.

Soms is het gewenst om een inschatting aan de overheid te vragen omtrent een project voordat men een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning aanvraagt. Die inschatting kan worden geleverd in de vorm van een stedenbouwkundig attest. Een stedenbouwkundig attest wordt afgeleverd op basis van een ingediend plan met bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften. Een dergelijk attest is maximaal 2 jaar geldig.

Vergunningsaanvragen waarvoor een gunstig stedenbouwkundig attest werd afgeleverd en die ingediend werden binnen de 2 jaar na het bekomen van dat gunstig stedenbouwkundig attest, kunnen niet geweigerd worden (behalve wanneer de plannen of de voorschriften ondertussen zijn gewijzigd).

  

Vraag, voor aanvang van de werken, de noodzakelijke vergunningen aan.
Landmeter Van Herwegen: De start van uw bouwproces
Start u een bouwproces? Klik dan hier.