MEER INFO OVER PLAATSBESCHRIJVING: 

 

Met plaatsbeschrijving wordt bedoeld het nauwkeurig en volledig vastleggen van de aard en toestand van een onroerend goed, de eventuele gebreken aan dit eigendom en dergelijke meer. Deze plaatsbeschrijving is een document in tekst en met foto's waarin de toestand voor aanvang van de werken wordt beschreven.


Dankzij een plaatsbeschrijving kunnen latere juridische twisten worden vermeden. Als toch een rechtszaak ontstaat, vormt de deskundig opgestelde plaatsbeschrijving een document met een zeer hoge bewijskracht.


In de regel wordt van de vaststelling in een eigendom een verslag (ook wel proces verbaal) opgesteld, dat ondertekent dient te worden door alle belanghebbende partijen.

 

Plaatsbeschrijving bij verhuur.

Wat was de staat van het te verhuren object bij aanvang van het huurcontract. Dit is vaak onderwerp van een juridische strijd. Om de juridische zekerheid (van zowel huurder als verhuurder te vergroten) wordt vaak een plaatsbeschrijving uitgevoerd. Na beëindiging van de huurovereenkomst kan (indien gewenst) een 'staat van vergelijking' worden opgemaakt.

 

Plaatsbeschrijving bij bouwwerken.

Deze plaatsbeschrijving wordt uitgevoerd om te kunnen vaststellen of een aanpalend eigendom enige schade heeft ondervonden door de uitvoering van bouwwerken. De voornaamste oorzaken van schade zijn waterindringing en stabiliteitsproblemen. Alle fouten, gebreken en beschadigingen waarmee de beschreven goederen belast zijn, worden in een proces verbaal van plaatsbeschrijving opgetekend. Deze gebreken kunnen bijvoorbeeld zijn: barsten, scheuren, verzakkingen, uit het lood staan van muren, gebrekkig werkende ramen en deuren.

 

Een gedegen plaatsbeschrijving kan betwistingen voorkomen.
Landmeter Van Herwegen: Vertrouw op een expert
Een plaatbeschrijving nodig? Klik dan hier.