MEER INFO OVER MUUROVERNAMES:


Overname van gemene muur wordt ook wel een muurovername genoemd.

Bij halfopen of gesloten bebouwing is vaak een muurovername noodzakelijk. Het is het gemeenschappelijk maken van een scheidingsmuur.

 

Een muurovername bestaat uit de volgende zaken:

1. Het opmeten van de scheidingsmuur.

2. De waardebepaling van deze muur op basis van wettelijk vastgelegde eenheidsprijzen. Deze eenheidsprijzen worden halfjaarlijks aangepast. In principe komt de vergoeding voor de muur overeen met de helft van de waarde van de muur, maar deze mindert door ouderdom en slijtage.

3. Het opstellen van een juridisch document dat de aankoop van de muurgemeenschap bewijst. De muurovername is eigenlijk de verkoop van een stukje onroerend goed maar hiervan moet geen notariële akte opgesteld worden (registratie volstaat).

 

Wanneer is er sprake van een muurovername?

  • De "eerst bouwende" is verplicht een scheidingsmuur te bouwen op de grens van het perceel. In de bouwvoorschriften wordt een muur met een dikte van 30 cm voorgeschreven.
  • Als "eerst bouwer" mag je een nieuwe buurman niet beletten gebruik te maken van de gemeenschappelijke muur. Als de tweede bouwer gebruik maakt van deze muur, dan moet hij deze ook vergoeden, en dit voor de ingebruikname.
  • Alleen wanneer de muur onvoldoende draagkrachtig is, (oud huis, onvoldoende diepe fundering) wordt de tweede bouwer niet geacht de bestaande muur over te nemen.

 

Muurovername
Landmeter Van Herwegen: Bouwen aan burenliefde

Hulp nodig bij muurovername? Klik dan hier.